Tjänster

Vårt utbud

Vår huvudsyssla på Lundgrens Markservice är Trädgårdsanläggning.
Vi arbetar tillsammans med trädgårdsarkitekter som designar trädgårdar efter kundens önskemål.

Lite av vad vi pysslar med:
* Stenläggning – Vi anlägger alla typer av sten (Betong och natursten)
* Vi bygger murar och trappor i alla slags material (Betong och natursten)
* Vi anlägger gräsmattor (Antingen så sår vi gräsmattan eller rullar ut den färdig)

Nischen vi har på Lundgrens Markservice är att skapa underhållsfria miljöer.
Vilket innebär att vi lägger stenen i betong (en såkallad finsats) som vi sedan fogar med dränerande hårdfog. På så vis slipper man sättningar i ytorna, och man får såklart inget ogräs mellan fogarna.