Miljö & Kvalitet

Miljöpolicy

Lundgrens Markservice skall i största möjliga mån värna om miljön och uppfylla myndigheters och kunders miljökrav. Vi vill och ska främja arbetsmetoder som är hållbara i längden och som resulterar i minimal miljöpåverkan och ständiga förbättringar. Vi ska följa de riktlinjer, lagar och andra krav som ställs på verksamheten. Vår målsättning är att främja miljövänligt tänkande och miljövänliga arbetssätt.

Kvalitetspolicy

Lundgrens Markservice utför helhetslösningar och ska genom att lyssna på kunden förstå och tillgodose dennes behov. Detta gör vi genom hög flexibilitet, effektiv arbetsledning, kvalitativa och ändamålsinriktade arbetsmetoder.

Målet med vårt kvalitetsarbete är att kunden ska känna sig nöjd och ha fått kostnadseffektiva lösningar som uppfyller de ställda kraven eller gärna överträffar dessa. 
Lundgrens Markservice strävar ständigt efter att förbättra kvaliteten på tjänsterna och utföra dem så effektivt som möjligt.