Mark & Grundarbeten

Mark & Grundarbeten

En stabil grund är avgörande för alla sorters konstruktioner. Vi hjälper till med allt från mindre husgrunder till stora grunder för industri- och hallbyggnader. Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten, från orörd mark till färdig markentreprenad. Det innebär allt som rör grundarbeten från schakt och rörläggning till slutlig finplanering.

Vi har möjlighet att lösa hela jobbet för våra kunder då vi med våra samarbetspartners kan ordna en helhetslösning

Kontakta oss för mer info!