Avverkning & Röjning i Båstad

Skogsavverkning, skogsvård och linjeröjning i Båstad

Vi klarar alla i skogsbruket förekommande uppgifter. Skogsavverkning är när vi röjer och tar bort träd på ett angivet område i en skog eller ett helt område. Avverkning ingår i skogens naturliga kretslopp. Det är i de flesta skogarna nödvändigt för att inte riskera att t.ex. väder och vind ska fälla träden.

Genom röjning ökar kvaliteten och värdet på skogsråvaran

Röjningen innebär att vi glesar ut skogsbestånden så att de bäst lämpade träden får möjlighet att växa och utvecklas. Av cirka 10 000 stammar på en hektar skogsmark kan cirka 2 000 återstå när en röjning är klar. En väl genomförd röjning är helt avgörande för ekonomin i den efterföljande gallringen.

Vid röjning i Båstad lämnar vi antingen kvar trädstammarna på marken eller tar ut dem som biobränsle. Det kan krävas en till tre röjningar i ett bestånd innan nästa åtgärd – gallring.

För oss är röjning en prioriterad åtgärd sedan flera år och generellt strävar vi efter tidig röjning i nyplanterade och unga skogar. På marker med stora viltskador är det däremot bra att vänta med röjningen. Viltet betar gärna på träd som redan är betade. Därför undviker vi att röja bort de träden.

Stor kunskap och lång erfarenhet

Tidsbrist är en vanlig orsak till att ungskogar inte blir röjda som de ska. Hinner du inte röja, trots att du har både kunskap och erfarenhet, är det en bra idé att köpa tjänsten. Det är lätt att underskatta den arbetsinsats som krävs för att röja i skogen. Den tid som behövs kanske du som skogsägare hellre använder till annat.

Du behöver röja plant- och ungskog för att du ska få ett bra ekonomiskt utfall. Beroende på hur skogen ser ut och vad du har för mål med skogen kan du röja på olika sätt.

Vi kan skogsvård.

Skogsägande och investeringar i mark är långsiktiga projekt som kräver kunskap och engagemang. För att skapa lönsamhet i skogsägande krävs dessutom rätt insatser vid rätt tidpunkt. Vi på Lundgrens Markservice erbjuder ett kvalitativt utbud av tjänster och produkter som gör ditt skogsägande mindre tidskrävande och mer lönsamt. Med kunskap, kompetens och lokalkännedom levererar vi tjänster och produkter för dina markers behov.

Varför behövs skogsavverkning och skogsvård?

De är båda vitala bitar av att äga en skog. Först och främst måste man avverka träd för att sälja och föryngra skogsbeståndet. Skogsvård är till för att se till att skogen genererar en tillräckligt hög volym och för att se till att träden är i bra skick.

Både behövs för att en skog ska kunna fungera på det sättet som ägaren vill och är inget man kan undvika. Även om man inte säljer träd eller har det som en affärsrörelse så behöver man fortfarande både avverka och ta hand om sina träd.

Man behöver se till att skogen mår bra och ibland betyder det att man behöver avverka en del av skogen. Det kan även vara så att det går en väg genom skogen och då kan man behöva se till att inga träd blockerar den. Oavsett varför man äger en skog så är både avverkning och vård något som man behöver göra.

Att tänka på när det gäller skogsavverkning och skogsvård

Det finns en del saker som kan vara viktiga att tänka på. Framförallt skogsvård är reglerat i skogsvårdslagen och kan ge dig som ägare vissa skyldigheter som du måste uppfylla. Därför ska man vara bekant med vad den lagen säger och hur den påverkar dig som skogsägare. Man vill helt enkelt inte bryta mot en lag av ren okunskap och vad straffen kan bli om man missköter sig är något man också vill ha koll på. Avverkning är inte reglerat i lag men beroende på varför man äger en skog eller sköter om den så finns det alltid tillfällen då man kan behöva avverka en del träd.